• Picture1.jpg
  • Picture2.jpg
  • Picture3.jpg
  • Picture5.jpg
  • Picture6.jpg
  • Picture7.jpg
  • Picture8.jpg
  • Picture9.jpg
  • Picture10.jpg

Tussen de nu bestaande gebouwen werd rond 1800  het nu hoogste en toen enig  gedeelte, het kasteeltje genoemd. Het was het buitenverblijf van barones vandergracht ,wonende in Wemmel en goede kennis van de graaf de Limburg Stirum.

De barones wou een school voor meisjes oprichten ,ging te rade bij de graaf die goed bevriend was met les Soeurs de la Providence  te Champion-Namur;Zusters van de Voorzienigheid.

Na wat politiek getouwtrek, het zoeken naar voldoende financiële hulp en de steun van de in Oppem geboren kardinaal Sterckx, kwam de school met twee klassen er in 1853.

In hetzelfde jaar overleed de barones, het domein werd door de erfgenamen  openbaar verkocht , de graaf kocht  het voor 6.462 francs en schonk het aan de zusters van Champion .Een tweetal zusters kwamen er wonen en lesgeven.

Het schooltje  werd bezocht door  leerlingen van Oppem en omgeving tot hun 12 jaar. Het werd eens overgenomen door de gemeente, dan door de broeders van Oostakker, er werd verbouwd en bijgebouwd…

 

In 1985 werd de school omgevormd tot een montessorischool.

Er wordt gewerkt volgens de principes van de Italiaanse pedagoge Maria Montessori. De kinderen werken op eigen tempo en niveau in gemengde leefgroepen : onderbouw (kleuters), middenbouw (klas 1-2-3) en bovenbouw (klas 4-5-6). “Help mij het zelf te doen” is de leuze van montessorionderwijs en verwijst naar het opvoeden tot zelfstandige kinderen.

“De school wil zich graag engageren om de historisch waardevolle kern van Oppem zowel bij de kinderen als ouders onder de aandacht te brengen. Het is voor hun een uitgelezen kans om activiteiten te organiseren die kaderen in de verschillende domeinen van de leerplannen zoals wereldoriëntatie(domein tijd), muzische opvoeding( kunst, architectuur,…), onderzoeken tijdens leeruitstappen, zoektochten, rondleidingen, tentoonstellingen van hun eigen werkjes,…al dan niet in combinatie met de ouders en de buurtbewoners.”

Alle info: www.schooltjevanoppem.be