• Picture1.jpg
 • Picture2.jpg
 • Picture3.jpg
 • Picture5.jpg
 • Picture6.jpg
 • Picture7.jpg
 • Picture8.jpg
 • Picture9.jpg
 • Picture10.jpg

 

wandeling 1 :  

Vertrek vanaf St.-Stefanuskerk en pastorie met nog aan te leggen pastorietuin te Oppem en dan via Hof te Stene; B&B Sterckxhof (vroeger in de 19de E hoeve Sans Soucis); Kapel O.L.V. van Lorette; Heirbaan met zichten richting Brussel, Antwerpen, Brussegem en Amelgem; Soetweg aan kasteel Wolvendael tot Fluxenberg Oppem tot pastorij Oppem.

 

wandeling 2 :

Vanaf pastorij Oppem langs Ossel richting Amelgem via de Romeinsebaan naar de kerk St. Jan de Doper en kasteel Anne de Molina te Ossel en vervolgens via Poverstraat en Amelgemstraat naar hoeve Klein Amelgem en duivelsschuur met hoeve te Amelgem. Vervolgens via hoeve Groot Amelgem en de kapel en molen van Amelgem via Kaarlijkstraat met zichten op Meise en de Heirbaan terug naar de pastorij van Oppem.

wandeling 3 :

Vanaf de pastorij Oppem naar het natuurgebied “Land van Oppem” gelegen tussen Oppemstraat (met de eerste nederzetting van Oppem : Hof ter Stene of Hof te Oppem), Groenweg, Oude Oppemstraat en Brussegemsesteenweg.

 

wandeling 4 :

Omgeving Imde met kasteel Goethals met domein en dreef, Boskapel Imde, kasteel ’t Kint, oorlogsmonument slag van Imde en vervolgens via natuurgebied de Beemden naar kapel O.L.Vr. Onbevlekt Ontvangen te Meuzegem.

 

wandeling 5 :

Vanaf pastorij Oppem naar plantentuin Meise via Brusselsesteenweg en  centrum Meise naar hoofdingang. Terug naar pastorij Oppem via kapel Amelgem en Heirbaan.

 

 

Deze wandelroutes bieden de mogelijkheid om kennis te nemen van bouwkundig erfgoed via een intact bewaard en waardevol historisch landschap waarvan op een recreatieve en ontspannende  manier kan kennis genomen worden door een mengeling van mooie natuur en historische realiteiten, waarbij het tracé van de heirbaan kan betrokken worden als verbindingsweg of wandelspoor en archeologisch referentiepunt.

 

Meise/Oppem behoort immers tot de Brabantse Kouters en de Groene Gordel.

Ten westen van Meise (Oppem) vertoont zich een waardevol open ruimtegebied langsheen de Heirbaan , Maalbeek en de Amelgemstraat met kasteeldomeinen, bossen en grote landbouwkouters. Het beschermd natuurgebied tussen Amelgem, Ossel en de Oppemse heirbaan met prachtig zicht ten zuiden op Brussel, het Atomium, het Koning Boudewijnstadion, de Basiliek van Koekelberg, de abdij van Grimbergen en ten noorden op de Sint-Romboutstoren van Mechelen, de koeltorens van Doel en de haven van Antwerpen.

 

De hoog gelegen heirbaan is een oude Romeinse weg, met mogelijks Keltische oorsprong, die deel uitmaakt van de vijf heirbanen van de Lage Landen in de Romeinse tijd, met name de Heirbaan van Asse naar Breda (in de regio tussen Asse en Elewijt).
De heirbaan  vormt een bijzonder archeologisch thema rond de pastorij van Oppem.

Het vermoede netwerk van heirbanen en niet verharde Romeinse wegen in België met centraal de Via Belgica zoals hieronder weergegeven vormt een interessant uit te werken archeologisch thema voor de pastorij van Oppem binnen het concept van geïntegreerd project.

Hierbij kan gedacht worden aan het uitwerken van thema’s als :

 1. De woordherkomst;
 2. De betekenis in het dagelijks leven;
 3. De geschiedenis van Heerwegen vóór en in de Romeinse tijd en in de vroegmoderne tijd;
 4. De vondsten door archeologen van veel waardevolle overblijfselen zoals potscherven, munten, jasspelden langs de vroegere wegen en in de buurt van verschillende nederzettingen;
 5. Het localiseren van Kelten, Nerviërs en Romeinen in ons huidig landschap rond de pastorij van Oppem door de situering van het wegtracé van de Heirbaan in een ruimere omgeving, bijvoorbeeld het verloop van de Heirbaan vanaf de Putberg in Asse (waar het toenmalige snijpunt lag met de Romeinse heirbaan) en vervolgens vanaf de Bollebeekstraat in een wijde bocht door de velden tot de Kwekelaarstraat om aan te sluiten op de Romeinsebaan in Brussegem, die vanaf de grens met Meise verandert in Heirbaan en aldaar één van de mooiste plaatsen van de regio omwille van de onovertroffen vergezichten. (welk zicht had men hier tweeduizend jaar geleden?). Vervolgens via Beigem tot Elewijt.