• Picture1.jpg
 • Picture2.jpg
 • Picture3.jpg
 • Picture5.jpg
 • Picture6.jpg
 • Picture7.jpg
 • Picture8.jpg
 • Picture9.jpg
 • Picture10.jpg

DOELSTELLING VAN DE PASTORIJ NA RESTAURATIE

Een pastorij was, in tegenstelling tot de kerk, geen ruimte waar de dorpelingen voortdurend over de vloer kwamen. Vandaag willen we van dit gebouw ook een ontmoetingsplaats maken waar de lokale bevolking welkom is en dit in belangrijke mate met behulp van de aanliggende parochiezaal.

 Dit kan door de ruimten in de pastorij of in de parochiezaal ter beschikking te stellen als vergaderruimte en tentoonstellingsruimte, waarbij de ene locatie de andere aanvult en versterkt. Naast die veeleer passieve ontsluiting, wordt de lokale bevolking ook actief uitgenodigd om de pastorij te bezoeken en te participeren in haar ontsluiting, via een kleinschalige, jaarlijks vernieuwende tentoonstelling. Na de restauratie zullen de lokalen van het gelijkvloers gebruikt worden als continue tentoonstellingsruimten ten behoeve van het geven van informatie over het open erfgoed van de pastorij van Oppem.

Na de restauratie zal de pastorie zijn ruimten ook ter beschikking stellen voor vergaderingen,   tentoonstellingen,…

De lokale bevolking is bovendien ook reeds betrokken door:

 • door het promoten van de toekomstige restauratie van de pastorij op de website en in het tijdschrift van Erfgoed Berla Meise. Het tijdschrift verschijnt jaarlijks 6 x en wordt via mail verzonden naar 1300 adressen
 • door het ter beschikking stellen van kerk en parochiezaal voor de jaarlijkse koordag
 • door het ter beschikking stellen aan bezigheden van schooltje van Oppem, overbuur
 • door publicaties over bezienswaardigheden van de site (muurschilderingen kerk Oppem) in Kerk & Leven
 • door het jaarlijks concert in de kerk van Oppem (bv. 16de-eeuwse luitmuziek door S. Vanden Eynde in april 2018) waarbij het sanitair en de bar van de parochiezaal worden ter beschikking gesteld
 • verhuring van de nabijgelegen parochiezaal voor beperkte feestelijkheden, waarbij in de huurovereenkomsten strikte regels worden gesteld met betrekking tot lawaaibestrijding, respect voor de buren, geschiktheid van gebruikers, …..(zie verslag kerkfabriek van 31-08-2017)
 • bezoeken georganiseerd of begeleid door de kerkfabriek Oppem ten behoeve van verenigingen zoals Okra Wolvertem, koperen en zilveren passer, fietstocht kiemkracht, e.a. aan de kerk met zijn muurschilderingen, aan de pastorij met zijn schilderijen, aan het B&B Sterckxhof en de donjon Hof ter Stene,Oppemse wandelingen,…

 

 

Er werden hiertoe door de kerkfabriek St.-Stephanus van Oppem een nog verder uit te werken “Vaststelling van bezoekersmomenten en voorzieningen” opgemaakt en een uitwerking van de bezoekmogelijkheden en de wijze waarop deze kunnen gepresenteerd worden voor de schilderijen in de pastorij en de muurschilderingen in St.-Stephanus kerk Oppem, de St-Martinus kerk Meise en O.L.Vr. Boodschap te Meuzegem (zie verslag in bijlage 4.2)

 

Een bijzondere doelgroep binnen de lokale bevolking vormen de kinderen die in de nabije scholen onderwijs volgen. Zij kunnen kennis maken met het verhaal van de pastorij en het dorp via bijvoorbeeld de zoektocht. Dat er een zoektocht voor kinderen (8+) beschikbaar is, die bovendien kan gelinkt worden aan thema’s die sowieso in de lessen aan bod komen, kan een extra motivatie zijn voor leerkrachten om effectief naar de pastorij te komen met hun klas.

Om de pastorij open te stellen naar de jeugd van Oppem en de jeugd van de omgeving en naar hun ouders, werden er reeds vroeger en ook nu overeenkomsten gemaakt tussen de kerkfabriek St.-Stephanus en het Montessori schooltje van Oppem teneinde :

 • kinderen en ouders vertrouwd te maken met historisch waardevolle gebouwen door het ter beschikking te stellen in de pastorij van bijleslokalen
 • te voldoen aan de verschillende domeinen van de leerplannen als natuureducatie, wereldoriëntatie, muzische opvoeding … door de leerlingen, leerkrachten en ouders gebruik te laten maken van de historisch waardevolle gebouwen, zoals kerk, pastorie en school, en van de waardevolle omgeving, zoals pastorietuin met poel
 • leeruitstappen voor kinderen toe te laten in waardevolle gebouwen en tuinen dichtbij de school
 • pastorij en kerk te betrekken in activiteiten met de ouders, waarbij een zoektocht, rondleidingen en tentoonstellingen kunnen georganiseerd worden door de school tijdens activiteiten met de ouders
 • de pastorijtuin door de school te laten gebruiken, inrichten en onderhouden voor educatieve taken.

Dit laatste stelde het schooltje van Oppem in staat een belangrijke provinciale subsidie te verkrijgen voor hun project “Natuur Op School” waarbij bovendien de school van Oppem de tuin openstelt voor andere scholen van Meise waarbij de leerlingen zorgen voor gidsbeurten. 

De school kreeg hiervoor de steun van de milieudienst van de gemeente Meise, Natuurpunt Meise, het RLGC, GREEN VZW, het intergemeentelijk natuur- en landschapsteam, een imker en natuurouders. Hieruit blijkt hoe een grote betrokkenheid van de lokale bevolking werd gerealiseerd door het ter beschikking stellen van de pastorijtuin.

 

 

Ook nu nog steeds wordt lokale bevolking in sterke mate betrokken door het tijdelijk ter beschikking stellen van lokalen voor onderwijs voor de naburige lagere school zoals weergegeven in de schoolpublicatie hieronder.

Een en ander wordt ook bevestigd door de briefwisseling/overeenkomsten met ’t Schooltje van Oppem van 15-11-2005, 01-12-2009, 26-04-2017 en 16-05-2017 en de publicatie “Provincie Vlaams-Brabant en scholen zijn partners in biodiversiteit” in bijlage 1.3. + 1.4.